1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

224
363
133
383
683
863
353
452
612
282