1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

386
655
975
254
804
834
064
164
014
224