1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

544
234
244
074
174
344
514
033
393
133