1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

184
904
984
294
834
783
553
523
413
363