1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

114
613
423
633
493
942
022
332
582
102