1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

173
433
703
203
782
072
692
622
572
062