1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

003
743
352
542
812
382
842
392
272
292