1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

855
985
155
144
434
793
903
673
733
563