1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

614
943
022
652
922
032
152
752
432
272