1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

083
812
042
542
422
922
792
392
192
322