1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

734
224
104
903
042
432
292
892
022
152