1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

334
903
823
733
313
472
162
212
452
632