1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

683
313
513
753
793
672
952
642
712
162