1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

663
773
942
082
432
902
062
072
372
732