1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

483
183
443
383
333
972
582
492
392
642