1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

554
393
543
513
162
682
422
612
272
622