1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

434
283
073
853
423
103
643
972
342
532