1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

075
644
444
104
804
124
953
653
153
253