1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

8827
0418
5117
9017
3116
3916
4215
5615
9715
7315