1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

1215
2214
8014
1014
3214
7813
6913
9613
0912
7512