1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

7917
6115
4214
6914
7113
1313
4912
3212
5212
0912