1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số

8827
0418
5117
9017
3916
3116
4215
9715
7315
5615